Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Svenska som andraspråk, Religionskunskap, Svenska

·

Årskurs:

4

Vikingatid och medeltid

Nyhedsskolan, Rättvik · Senast uppdaterad: 13 januari 2019

Du ska få lära dig om livet för människorna under vikingatid och medeltid. Om hur deras vardag kunde se ut, hur deras tro påverkade livet då och nu, om deras resor och möten med nya länder och kulturer. Du ska få fundera på hur vi idag kan veta så mycket som vi gör om vikingatid-medeltid.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Efter det här arbetsområdet ska du:

- Känna till när vikingatid och medeltid var och några kännetecken från den tiden samt

känna till någon person från perioderna.

- Veta något om resorna, vart och varför de reste

- Veta något om asagudarna och den tidiga kristendomen och kunna reflektera över hur tron påverkade människorna då och idag.

- Känna till människornas vardagsliv då och kunna jämföra med våra levnadsvillkor idag.

- Ha utvecklat din förmåga att läsa faktatexter och reflektera över skillnader/likheter i fakta mellan olika källor. 

Bedömning - vad och hur

Jag lyssnar på det du berättar och läser det du skriver. Du ska visa att du kan:

- berätta något som visar hur livet kunde vara på, vikingatiden och medeltiden och du ska kunna göra jämförelser med andra tider och vår egen tid. Vad förändras och varför? 

- berätta om hur asatron och den tidiga kristendomen påverkade människorna och hur det ser ut idag. 

-kunna använda historiska begrepp i samtal och när du skriver i faktatexter och i en berättelse som utspelar sig på vikingatiden eller under medeltid.

- läsa faktatexter, resonera över trovärdighet mellan olika källor, dra ut det viktigaste ur texterna och kunna sammanfatta det med egna ord skriftligt eller muntligt.

Undervisning och arbetsformer

 

Vi tittar på filmer om vikingatiden och medeltiden.

Vi letar och jämför fakta på t exungafakta.se, i läroböcker och faktaböcker

Vi arbetar med faktatexter ur läroböckerna och andra arbetsblad. Vi läser både enskilt och tillsammans, diskuterar tillsammans och arbetar med fördjupningsfrågor. Vi skriver egna faktatexter eller berättelser, på egen hand och tillsammans med andra. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

söka information från olika källor och värdera dessa.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris historia år 4 Vikingatid-Medeltid
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter