Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4 - 6

Jordens inre och yttre krafter

Ljungskileskolan 4-6, Uddevalla · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Hur och när bildades jorden? Vad är superkontinenten Pangea? Hur bildas vulkanutbrott/jordbävningar/tsunamis? Vad består jordens inre av? Vad är plattektonik? Hur påverkar människan jordens landskap? Vilka processer formar jordytan? Vilka konsekvenser får det för människor och naturen?

Syfte
I det här området kommer du att träna din förmåga att:

* förstå hur naturen och människan formar och förändrar jordytan. 
* analysera vad som orsakar olika naturkatastrofer och vilka konsekvenser det kan få för människor. 

 

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

Du ska lära dig:
- skillnaden mellan jordens inre och yttre krafter.
-
nya viktiga begrepp som erosion, vittring, plattektonik, kontinent, kontinentalplattor osv.
- om olika fenomen i naturen och hur dessa fenomen uppkommit av naturens krafter.
- vulkanutbrott, jordskalv, jordbävning, tsunamis m.m
- förstå varför jordskalv är vanliga på vissa platser på jorden, men inte på andra. 
- förstå vilka krafter som är uppbyggande krafter och nedbrytande krafter av jordytan.
- hur kontinentalplattorna rör sig och vad som händer när de rör sig.  

 

Undervisning/Metoder

Undervisningen kommer att bestå av:

* Föreläsningar
* Filmer
* Diskussioner

* Enskilt arbete i häftet
 

Bedömning och redovisning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper hur:

* delaktighet på lektionerna
* du genomför det enskilda arbetet.
*hur  väl du analyserar naturens fenomon
* hur väl du använder dig av nya viktiga begrepp som vi går igenom.


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback