Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

PSKPSY01

Psykologi 1

Vuxenutbildning Halmstad, Halmstad · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Psykologin är läran om människans beteende. Syftet är att beskriva, förklara, förutsäga och förstå människans beteende. Inom psykologi studeras vitt skilda aspekter av våra beteenden, känslor och tänkande.

 

 

Centralt innehåll

 

 

 

·      Psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas psykoanalysens och behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar.

 

·      Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. I samband med det behandlas hur hjärnan tar emot och bearbetar information.

 

·      Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur människan förstås utifrån fysiska förklaringar av tänkande, känslor och beteende.

 

·      Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör.

 

·      Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas.

 

·      Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering.

 

 

Kurslitteratur:

 

Cronlund. K. (2010).  Lev i tiden. Sanoma utbildning

Cronlund. K. Bernerson. G (2017).

Mänskligt -Psykologi 1 och 2a

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1 - Olika psykologiska perspektiv
Uppgift 2 – Socialpsykologi
Uppgift 3 - Kriser
Uppgift 4 – Olika psykologiska perspektiv och helhetssyn

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback