Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Geometri ÅK8

Aroseniusskolan, Ale · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Geometri handlar om figurer och dess utseende m.m. Bland annat kommer cirkelns omkrets och area att behandlas samt olika figurers volymer. I detta avsnitt kommer ni att märka att matematiska begrepp är en stor del för att förstå geometri.

Planering matematik, årskurs 8, kapitel 3 – Geometri

 

Vecka

Att göra under veckan

2

Genomgång avsnitt 3.1 och 3.2 (Cirkelns omkrets och area)

Räknestuga 3.1, 3.2

 

3

Genomgång 3.2

(Cirkelsektorns area)

Räknestuga 3.1, 3.2

Exit-ticket

3.1, 3.2

4

Genomgång avsnitt 3.3

 (Begränsningsyta och mantelyta)

Räknestuga 3.3

Exit-ticket 3.3

5

Genomgång avsnitt 3.4 och 3.5

(Volym av rätblock och volymenheter)

Räknestuga 3.4, 3.5

Exit-ticket 3.4, 3.5

6

Genomgång avsnitt 3.6 och 3.7 (Volym av prisma, cylinder, kon, pyramid och klot)

Räknestuga 3.6, 3.7

Exit-ticket 3.6, 3.7

8

Repetition avsnitt 3.1-3.7

Räknestuga 3.1-3.7

Mini-prov 3.1-3.7

9

Genomgång avsnitt 3.8 (Formler)

Räknestuga 3.8

Exit-ticket 3.8

10

RESERV

RESERV

RESERV

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Enhetsomvandling - Film
Enhetsomvandling - Film
Enhetsomvandling - Film

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback