Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 4

Lika-Olika -Jaget

Skogsbrynet, Örebro · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Fokusområde Lika-olika Vi vill stärka barnens självkänsla och sitt Jag

Varför har vi valt detta innehåll?

Vi vill visa på att det är ok att tycka olika och att barnen ändå ska våga säga som just de tycker. Samt att våga prata i liten grupp.

 

Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

 

.Vi vill att barnen ska få uppleva glädjen i att få visa det de tycker om samt att stärkas av att få berätta om det i liten grupp.

 

Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande.

 

  Barnen har fått tagit med sig apan Apis hem. Apis känner barnen igen väl och att få med sig Apis hem är viktigt. De har fått visa vad de tycker om att leka med hemma och tagit med den leksaken tillbaka till förskolan. Barnen fick då i smågrupper berätta för sina kompisar om just sin leksak och vad de tycker om att leka med den.

  

För vem? Hur ska det dokumenteras?

 

Vi tog kort på barnen och deras leksak samt antecknade vad barnen berättade om sin sak. De andra barnen fick träna på att lyssna.

Dessa kort och barnens berättelser satte vi upp på vägen så barnen kan titta på dem. Detta har blivit en mötesplats där barnen gärna samlas och tittar på varandras bilder och pratar kring dem och ställer frågor till varandra.De  respekterar varandras bilder och är rädda om dem.

 

 

 
    
 
    
 
 

Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback