Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Kemi, Teknik, NO (år 1-3), Fysik

·

Årskurs:

4

Naturen,djuren och miljön åk 4 18/19

Sörgårdsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

I "Naturen,djuren och miljön" kommer vi att fokusera på vad vi kan göra för att rädda vår planet från miljöförstöring. Vi kommer även att lära oss om hur våra val att leva påverkar vår jord.

Syfte


- Att använda kunskaper i biologi, kemi, fysik (NO) och teknik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, miljö och ekologisk hållbarhet.
- Att kunna genomföra systematiska undersökningar
- Använda kunskaper i biologi, kemi, fysik (NO) och hemkunskap för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället utifrån ett hälso- och miljöperspektiv.

Mål

I detta tema ska du visa att du:

- kan samtala om och diskutera frågor som rör ekologisk hållbarhet och miljö.
- kan söka information om ämnet och återge denna t.ex. muntligt, skriftligt, i form av bilder, tabeller, diagram eller artefakter.
- kan planera och göra enkla undersökningar samt dra slutsatser av det resultat du får.
- vet hur man kan göra medvetna miljöval genom att t.ex. välja produkter som är miljömärkta.

Arbetsformer

  • Vi kommer att arbeta på följande sätt:
  • Gemensamma genomgångar
  • Individuella arbeten, Grupparbeten och arbete i helklass
  • Undersökningar
  • Diskussioner
  • Filmer
  • Bygga artefakter

Läroplanskopplingar

värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter