Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

6

The big five - världsreligionerna!

Tanumskolan F-6, Tanum · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Här kommer du att få lära dig om våra stora världsreligioner. Runt omkring i världen tror människor på massa olika saker och vissa tror inte på något alls! Varför är det så? Och vad är det man tror på? Och var kommer dessa tankar ifrån? Och varför tror människor ?

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Dessa konkreta mål skall Du arbeta för att nå i detta område:

* Få kunskaper om vilka våra fem världsreligioner är
* Få kunskaper om dessa religioners huvudsakliga tankar, ursprung och spridning
* Få kunskap om vad religion är för något och varför tron är så viktig för många   människor
* Få träning i att diskutera etiska och moraliska frågor utifrån aktuella religiösa konflikter i världen
* Kunna se likheter och skillnader mellan olika relgioner i världen

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav


Ditt arbete kommer att bedömas löpande genom ditt ansvarstagande i lektionsarbetet, där din delaktighet i arbete och diskussioner kommer bedömas utifrån dina förmågor att resonera, se samband, reflektera, söka information och dra slutsatser utifrån de kunskaper du tillägnar dig. Under arbetsområdet får du möjlighet att visa dina förmågor dels genom muntliga resonemang samt genom inlämning av ditt skriftliga arbetsdokument/matris över de stora religionerna i världen. Ni kommer också få möjlighet att visa hur långt ni nått i er kunskapsutveckling genom en avslutande skrivning på arbetsområdet.

För området kommer du ges förutsättning att utveckla dina förmågor enligt matrisen som belyser kunskapskraven för detta område och återfinns i slutet av detta dokument. 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Det här arbetsområdet kommer att kretsa kring genomgångar, enskilda studier, filmer vi ser och efterföljande diskussioner kring dem. Vi kommer också att använda kartan och Religionsboken. Undervisningen kommer således innhehålla

1. Genomgångar kring de olika religionernas grundtankar.
2. Diskussioner i grupp och helklass kring tro, religiösa frågor och konflikter i världen idag och enskilda exempel från historien.
3. Filmer som stöd till genomgångar och diskussioner.
4. Enskilt arbete med ett arbetsdokument kring de olika religionerna.

Du kommer lära dig:

Ålder - när har religionerna kommit till?
Högtider - vilka är de viktigaste och varför finns dem?
Utbredning - var finns dessa religioner idag? Hur många anhängare?
Ursprung - var i världen och när uppstod dessa religioner?
Symboler - vilka är de viktigaste? Var står dem för?
Helig skrift - vad heter dem för dessa religioner?
Heliga platser - vilka heliga platser har dessa religioner? Var i världen ligger dem?  

 


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.

Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.

Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Matriser i planeringen
Religion Kunskapskraven åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback