Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

FÖRFÖR01

Budgetering och finansiering (VT19)

Sannarpsgymnasiet, Halmstad · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Alla företag behöver planera sin ekonomi genom att göra en budget. Med budgetens hjälp försöker man överblicka de ekonomiska följderna av sina planerade åtgärder. Du kommer i detta arbetsområde att arbeta med 2 viktiga budgetar, nämligen resultatbudget och likviditetsbudget.

Planering

  • Vecka 3-4. Resultatbudget (kapitel 12)
  • Vecka 5-6. Likviditetsbudget (kapitel 13)
  • Vecka 7. Examination

 

Examination, bedömningsunderlag

  • Affärsplan (del 2): Budget
  • Skriftligt prov 
  • Aktivitet under lektionerna

Läroplanskopplingar

Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering.

Grundläggande budgeteringsformer, bokföring och bokslut.

Matriser i planeringen
Budgetering och finansiering (VT19)
Uppgifter
Projekt affärsplan (del 2): Budget
Prov: Budgetering och finansiering

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback