Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

LPP EN V3-5 level 5

Skarpatorpsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

We will continue working with South Africa and learn about the country and the culture.

Sammanfattning: 

Vi kommer att jobba vidare med att förstå och göra oss förstådda på engelska. Under första delen av området arbeta vi med Gleerups onlinebok och sedan gör vi egna projektarbeten. Arbetet pågår under v3-5

Det som bedöms är främst: 

Hur mycket du förstår och hur du kommunicerar. 

Underlag för bedömningen är:  

  • Lektioner 
  • Arbetsuppgifter

Lektionsplanering: 

V3

Vi arbetar med texten A Walk in London.

Läxa: Du som inte  har läst texten och gjort uppgifterna  till How Much Does  IT Cost ska göra klart dem. (Texten finns på ID: a507 och uppgifterna, 2,3,4a och 4b på ID  a995.)

V4 

Vi  arbetar med At the Zoo

Läxa: Du som inte  har läst och gjort klart uppgifterna  till texten Fashion Then, gör klart  dem. (Text ID: a912, Uppgifter: a296)

V5-6 

Projektarbete, du väljer ämne inom temat London, vi beslutar tillsammans i klassen hur ni ska presentera era kunskaper, t ex skriva, prata, ensiklt eller i par/grupper. Fundera på hur du skulle vilja jobba. 

Uppgifterna för varje lektion kommer du att hitta i teams.

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Talad engelska och texter från olika medier.

Talad engelska med viss regional och social färgning.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav Engelska 1-6
Uppgifter
Uppgift 1