Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Deckarskola

Lane Ryrs Skola, Uddevalla · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Nu är det dags att bli deckarförfattare! Du ska få vara med i deckarskola, så på med hatten och fram med förstoringsglaset!

Syfte

skriva en egen deckarberättelse med de typiska karaktärsdrag som kännetecknar genren.

 

Konkretisering av mål

 • Du ska få läsa en deckare skriven för barn och undersöka hur den är uppbyggd (beskrivningar, berättarperspektiv).                          
 • Du ska planera och skriva din egen deckare.                          
 • Du ska skriva person- och miljöbeskrivningar.                          
 • Du ska både ge och få respons på texter du och klassen skriver.
 • Du ska sedan kunna bearbeta din skrivna text utifrån den respons du har fått.
 • Du ska få öva på att använda ett varierat och gestaltande språk.

Arbetssätt

 • Gemensam läsning av Diamantmysteriet av Martin Widmark, diskussion och arbetsuppgifter utifrån denna.
 • Olika typer av skrivövningar, t ex hur man bygger ut meningar, skapar spänning, person- och miljöbeskrivningar.
 • Läsa varandras texter och ge varandra förslag och idéer och sedan omarbeta texter.
 • Skapa bilder, tankekartor och andra hjälpmedel som stöd för skrivande.
 • Skrivövningarna kommer att samlas i din egen deckarhandbok.
 • Din egen deckare kommer skrivas på dator.

Bedömning

Jag bedömer om du kan:

 • Delta i diskussioner.
 • Planera för ditt skrivande med hjälp av bla tankekartor och listor.
 • Skriva en deckare med en röd tråd och enkel handling där du använder enkla gestaltande beskrivningar av bl a personer och miljöer.
 • Strukturera din text med meningar och styckeindelning.
 • Ge respons på kamraters texter.
 • Ta emot respons på dina texter och göra ändringar utifrån den respons som du får.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

välja och använda språkliga strategier,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Matriser i planeringen
Förmågor du visar i ditt skrivande.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback