Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4 - 6

Återberättande text

Kvisthamraskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 16 januari 2019

Vi kommer att lära oss hur återberättande texter är uppbyggda och vad man ska tänka på när man planerar en återberättande text. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med att på egen hand skriva om en historisk person eller händelse.

Tid

Vi kommer att arbeta med detta område till och med vecka 6.

Förmågor

Se nedan.

Övergripande mål

Se syfte nedan.

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är slut ska du:

  • Veta hur en återberättande text är uppbyggd och dess olika delar.
  • Kunna förklara vad ett verb är och att skriva det i preteritum.
  • Variera din text med olika tidssambandsord.
  • Känna till de språkliga drag en återberättande text har.
  • Skriva och organisera en återberättande text.
  • Kunna bearbeta din text.
  • Kunna söka information i olika källor.

Arbetssätt

Vi kommer under de kommande veckorna arbeta med återberättande texter.

Vi kommer gå igenom struktur och vad som kännetecknar en återberättande text.

Vi kommer även att skriva egna återberättande texter.

Vi kommer också bearbeta texterna efter respons.

Bedömning

Se matris nedan.


Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Återberättande text
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback