Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Vårt Samhälle

Mörarps skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Vad är ett samhälle och vad finns i ett sådant? Du ska få vara med och bygga ett samhälle tillsammans med dina klasskamrater.

Följande förmåga är i fokus under arbetsområdet:

 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

Så här ska vi arbeta

Vi ska:

 • utforska en påhittad stad och bygga upp vårt eget samhälle.
 • prata om vad ett samhälle är och beskriva vad som är viktigt i ett samhälle.
 • ta reda på varför man betalar skatt och vad skattepengarna kan gå till.
 • titta på hur pengar kan cirkulera i ett samhälle.
 • titta på filmer
 • samarbeta i grupp
 • lösa problem i grupp
 • uttrycka vad vi tycker och tänker i olika frågor

 

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • aktivt delta i diskussioner där du uttrycker din åsikt
 • samarbeta, lösa problem och redovisa i grupp med dina klasskamrater.

Läroplanskopplingar

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback