Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Greppa Språket åk 6 sv

Strömsskolan, Lilla Edet · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Texter blir lätta och spännande att läsa om du väljer dina ord med omsorg och bygger dina meningar på ett effektivt sätt. Vilka ord ska du välja? Hur skapar du flyt? Hur får texten att kännas levande?

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att du ska få möjlighet att utveckla din skrivförmåga genom att få mer kunskap om hur du på olika sätt kan förbättra dina meningar.

Bedömning - vad och hur

Följande kommer att bedömas:

  • hur du använder adverb och prepositioner för att ange tid, läge och riktning
  • hur du sätter samman och varierar meningar med sambandsord och skiljetecken
  • hur du använder personliga, possessiva, reflexiva och relativa pronomen

Så här kommer bedömningen att ske:

Efter varje avsnitt kommer du få ett mindre test där du har möjlighet att visa vad du kan. Bedömningen kommer också att ske genom att ta del av texterna som du skriver. 

 

Undervisning och arbetsformer

Varje avsnitt inleds med att klassen tillsammans undersöker de område som ska behandlas genom att läsa exempel, göra ordlistor och samla exempelmeningar. Enskilt och i grupp kommer vi sedan att arbeta med olika skrivövningar för att befästa kunskaperna.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

Matriser i planeringen
Svenska år 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback