Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

5

Planering: Åk 5 Kristendomen och nya testamentet om Jesus liv.

Rävekärrsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 18 augusti 2023

Vi kommer under några veckor att läsa om kristendomen och kristendomens införande i Norden. Vi kommer att lära oss om vad kristendomen står för, vem Jesus var och vad de kristna tror att han gjorde. I detta arbete kommer även pedagoger från Bibeläventyret att undervisa eleverna.

Målet med undervisningen är att

Ge er kunskaper om olika religioner i det egna samhället. Ni ska bli uppmärksamma på hur människor lever med och uttrycker sin tro på olika sätt.Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.

Undervisningens innehåll

Vad?
Vi kommer att läsa om kristendomen och lära oss om olika inriktningar inom denna religion och vad som skiljer dessa åt. Vi kommer även att lära oss om olika religiösa ceremonier och högtider inom kristenomen och vad dessa står för. Dessutom kommer vi att läsa en del om Jesus liv och andra berättelser från bibeln.
Hur?
Vi kommer att utgå från lärobok PULS,  filmer och ha diskussioner och samtal i klassen. 

Detta kommer att bedömas - din förmåga att...

  • Känna till symbol, helig skrift, högtider och helig plats.
  • Känna till i grova drag kristendomens utbredning. 
  • Fundera kring hur kristendomen påverkar och påverkas av förhållanden och händelser i samhället.

Läroplanskopplingar

kunskaper om religioner och andra livsåskådningar samt om olika tolkningar och varierande praktiker inom dessa,

förmåga att kritiskt granska frågor som rör relationen mellan religion och samhälle, och

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendom, islam och judendom.

Centrala tankegångar med koppling till ritualer, levnadsregler och heliga platser inom kristendom, islam och judendom, till exempel som de uttrycks i berättelser i Bibeln och andra religiösa urkunder.

Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu.

Eleven visar grundläggande kunskaper om religioner. Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader mellan och inom några religioner samt om vad religion kan betyda för människor.

Eleven visar goda kunskaper om religioner. Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan och inom några religioner samt om vad religion kan betyda för människor.

Eleven visar mycket goda kunskaper om religioner. Eleven för välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan och inom några religioner samt om vad religion kan betyda för människor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback