Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

5

Planering: Åk 5 Kristendomen och nya testamentet om Jesus liv.

Rävekärrsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Vi kommer under några veckor att läsa om kristendomen och kristendomens införande i Norden. Vi kommer att lära oss om vad kristendomen står för, vem Jesus var och vad de kristna tror att han gjorde.

Målet med undervisningen är att

Ge er kunskaper om olika religioner i det egna samhället. Ni ska bli uppmärksamma på hur människor lever med och uttrycker sin tro på olika sätt.Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.

Undervisningens innehåll

Vad?
Vi kommer att läsa om kristendomen och lära oss om olika inriktningar inom denna religion och vad som skiljer dessa åt. Vi kommer även att lära oss om olika religiösa ceremonier och högtider inom kristenomen och vad dessa står för. Dessutom kommer vi att läsa en del om Jesus liv och andra berättelser från bibeln.
Hur?
Vi kommer att utgå från lärobok PULS,  filmer och ha diskussioner och samtal i klassen. 

Detta kommer att bedömas - din förmåga att...

  • Känna till symbol, helig skrift, högtider och helig plats.
  • Känna till i grova drag kristendomens utbredning. 
  • Fundera kring hur kristendomen påverkar och påverkas av förhållanden och händelser i samhället.

Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.

Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.

Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.

Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter