Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

7

Spel Musikklass Åk 7

Vasa Real, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 12 februari 2019

Du kommer att få spela en lektion (40 minuter) i veckan i halvklass. Under dessa lektioner spelar vi bl.a. gitarr, bas, trummor och piano. Uppgifterna kommer att variera mellan enskilda speluppgifter och ensemblespel. Vi jobbar främst med ackord men du kommer även att få lära dig notläsning.


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.

Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.

Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.

Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.

Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.

Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.

Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.

Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav Musik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback