Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Algebra 7E

Almåsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Inom algebra använder man bokstäver och symboler för att förenkla och lösa problem. Algebran är ett eget område inom matematiken, men också ett hjälpmedel inom många matematiska och naturvetenskapliga områden. Med hjälp av algebra kan man förutspå väder, skicka upp satelliter runt jorden och konstruera avancerade datorer. I detta kapitel kommer du att använda symboler för att tolka vardagliga situationer och lösa problem. Du kommer också att lära dig mer om mönster, ekvationer och problemlösning.

Mål

Förekommande begrepp som du ska lära dig:

 • Algebra 
 • Numeriska uttryck
 • Algebraiska uttryck
 • Variabel
 • Förenkla
 • Formel
 • Likhet
 • Ekvation
 • Obekant
 • Prövning

Bedömning

 • Bedömningen avser din förmåga att använda ditt matematiska kunnande för att tolka och hantera olika slag av uppgifter och situationer, reflektera över och tolka dina resultat samt bedöma deras rimlighet.
 • Självständighet och kreativitet är viktiga bedömningsgrunder liksom klarhet, noggrannhet och färdighet.
 • En viktig aspekt av kunnandet är din förmåga att uttrycka dina tankar muntligt och skriftligt med hjälp av det matematiska symbolspråket.
 • Din förmåga att välja lämplig metod vid problemlösning.
 • Din förmåga att följa, förstå och pröva matematiska resonemang.
 • Din förmåga att skriftligt redovisa dina tankegångar.
 • Din förmåga att muntligt följa och delta i diskussioner och genomgångar.

 

Tidsplanering

v. 3

Mån: Avsnitt 2.1: Algebraiska uttryck

Tis: Avsnitt 2.1: Algebraiska uttryck

Tor: Avsnitt 2.3: Förenkla uttryck

 

v. 4

Mån Avsnitt 2.3: Förenkla uttryck. 

Tis: Avsnitt 2.4: Ekvationer

Tor: Avsnitt 2.4: Ekvationer

 

v. 5

Mån:  Avsnitt 2.5 : Problemlösning med ekvation

Tis: Avsnitt 2.5: Problemlösning med ekvation

Tor: Problemlösning

 

v. 6

Mån: Avsnitt 2.6: Ekvationer med obekanta i båda leden

Tis: Avsnitt 2.6: Ekvationer med obekanta i bägge leden

Tor: Repetition/Komma ikapp/fördjupning

 

v. 7.     SPORTLOV

 

v. 8

Mån: Repetition

Tis: Blandade uppgifter

Tor: Prov kap 2 (allt utom 2.2, mönster)

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Matematik område algebra
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback