Skolbanken Logo
Skolbanken

Idrott och hälsa

Särskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Idrott och hälsa där både kropp och knopp får arbeta, både i idrottshallen, i simhallen eller utomhus i vår närmiljö.

Konkretiserade mål för arbete:

se syfte från läroplanen

Utifrån förmågecirkeln ska vi arbeta med

ansvar, kommunikation, samarbete, kreativitet och reflektion

 

Undervisning (se centralt innehåll)

Arbetssätt

Under våra idrottslektioner får du träna din rörelseförmåga och motoriska grundformer genom många olika slags fysiska aktiviteter som t.ex. hinderbanor, redskapsgymnastik, lekar, bollövningar, bollspel, styrke-, kondition- och rörlighetsträning, friidrott, dans och rörelse till musik samt bad och simning.  Vi har idrottsdagar utomhus så som t.ex. orientering och friidrott samt dagar i skogen där vi lagar mat eller bygger vindskydd. I samspel med andra elever tränar du din förmåga att samarbeta och visa hänsyn och vid varje ny aktivitet tränas du i din förmåga att ta emot och följa instruktioner och nya regler. 

Vi provar på många olika slags aktiviteter både inom- och utomhus. Du tränas i att ta ansvar för din hygien genom att vi alltid duschar efter våra idrottslektioner. Genom inslag av teori under idrottslektioner och idrottsdagar får du kunskaper om: fysisk aktivitet kopplat till hälsa och livsstil, kostens betydelse, förebyggande av skador och agerande vid olika nödsituationer.

Under våra idrottslektioner och friluftsaktiviteter utomhus leker och rör vi oss i olika utemiljöer. 

Vi jobbar med att skapa rutiner under våra idrottslektioner för att undervisningen ska bli en lustfylld, rörelseglad och utvecklande stund för alla. Målet är att du ska vara med oavsett aktivitet och alltid göra ditt bästa utifrån dina egna förutsättningar.

Elevinflytande

se kopplingar till läroplanen

Möjlighet att påverka arbetssätt/innehåll utifrån elevens egna förutsättningar och behov.

Bedömning

  • Din förmåga att delta och anpassa dina rörelser till aktiviteten och sammanhanget, på land och i vatten.
  • Din förmåga att röra dig med god kroppsuppfattning och tilltro till din egen fysiska förmåga.
  • Din förmåga att ta emot och följa instruktioner och regler, anpassade för dig och dina förutsättningar.
  • Din förmåga att utföra dans och rörelseprogram till musik med takt och rytm.

Läroplanskopplingar

har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,

stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,

utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga,

svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,

tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

reflektera över samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten, och

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Grovmotoriska grundformer, till exempel rulla, hoppa och balansera. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Lekar och deras regler.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

Klädsel för olika aktiviteter.

Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter.

Att orientera sig i närmiljön.

Lekar och rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.

Ord, begrepp och symboler inom ämnet idrott och hälsa för att till exempel samtala om rörelseaktiviteter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter