Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

8

Love & Friendship vt-22 year 8 English

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

There are a lot of interesting topics to talk about when it comes to love and friendship - so let´s talk and discuss!

Syfte

Utveckla din förmåga att använda målspråket i olika situationer och sammanhang

 

Tidsperiod: v. 10-14 (kan ändras)

 

Undervisning - vad skall göras och hur?

Input:

  • Vi utgår från kapitlet "Love & Friendship" i Good Stuff Gold C/ Tough Stuff C (läsning av texter samt några av de tillhörande uppgifterna, glosläxor, hörövning och samtalsfraser). Texter är delade i Classroom.

  • Muntliga samtal/konversationer; du deltar i att öva samtal/konversationer i grupp.

  • Eleven gör självbedömning i genom att fylla i utvecklingsmatrisen.

  • Om tid finns, väljer eleven, i slutet av arbetsområdet,  en sångtext om kärlek/vänskap och översätter den från svenska till engelska.

 

Output/bedömning: 

Ett inspelat muntligt samtal/konversation. Ni får ett urval av de frågor som ni redan har övat på sedan har ni dem som samtalsunderlag vid inspelningen. Du uppmuntras även att använda dig av de samtalsfraser vi kommer att öva på.

Samtalet bör vara min 5 min och max 15 min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Matriser i planeringen
Utvecklingsmatris - engelsk muntlig interaktion
Bedömningsmatris- engelsk muntlig interaktion
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter