Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Inventions

Vikingaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Vilka är världens topp tio viktigaste uppfinningar? Vem har uppfunnit dessa och vilken betydelse har de haft för vårt samhälle?

Mål för elev

Målet med arbetsområdet är att du ska utveckla förmågan att samtala om texter och olika slags uppfinningar. Du ska också utveckla förmågan att uttrycka dig mer korrekt i skrift samt förbättra din läsförståelse. 

Innehåll

Arbetsområdet handlar om uppfinnare och uppfinningar och hur vi påverkas av dem i vårt dagliga liv.

Genomförande

Under arbetsområdet kommer du läsa och lyssna på texter, titta på film, ha samtal i smågrupper och helklass, arbeta med grammatikuppgifter och öva ord.

Redovisning

Du visar vad du kan genom att delta aktivt i de samtal, diskussioner och uppgifter vi arbetar med i klassrummet. Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt projekt och en muntlig redovisning av projektet med hjälp av ett bildspel.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Talad engelska och texter från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Matriser i planeringen
Bedömningen gäller engelska: Inventions
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback