Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

6

Energi/ Koll på NO

Kvisthamraskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Kan energi ta slut? Varför krävs det mycket energi för att få en hamburgare på tallriken? Vad innebär energiprincipen? Vad använder jag mest energi till? Dessa och många andra frågor kommer vi att behandla i detta avsnitt.

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta med läromedlet "Koll på NO", där vi kommer att arbeta med arbetsområdet:

  • Energi

När du arbetat med området "Energi" ska du kunna:

  1. ge exempel på vad vi behöver energi till.
  2. förstå vad energiprincipen innebär.
  3. ge exempel på energikällor.
  4. veta skillnad på förnybar och icke förnybar energi

De gröna och blå markeringarna visar förmågorna - de långsiktiga målen som du utvecklar under hela grundskolan.

De lila markeringarna visar vad undervisningen ska innehålla.

Arbetssätt

 Under arbetets gång kommer vi att arbeta med:

  • Läroboken "Koll på No" avsnittet "Energi
  • Experiment där vi testar hur energi på olika sätt fungera eller omvandlas.

  • Undersökningar med dokumentation kring energianvändandet i vår vardag.
  • Diskutera i helklass för att ta del av varandras tankar, idéer och kunskaper.

 

Bedömning

Vi avslutar arbetsområdet med ett prov.
Detta ligger till grund för bedömningen, men också deltagandet på lektionstid, samt de skriftliga och muntliga redovisningarna

Nedan ser du kunskapskraven för åk 6


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.

Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback