Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7

BÅ TY 7 VT 2019 Freizeit

Brunnsåkersskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Under denna period arbetar vi främst med förmågorna: skriva - tala - höra Du lär dig att prata om din och andras fritid. Vad olika fritidsaktiviteter heter och hur man pratar om sin fritid. Du får också lära dig ny grammatik; nya verb och hur man uttrycker något man har gjort.

Syfte, mål och genomförande

 SYFTE (Vad strävar vi efter?)

 • utveckla förmågan att använda språket muntligt i olika sammanhang för att berätta, beskriva och förklara
 • utveckla förmågan att läsa olika slags texter för upplevelse, information och kunskap

MÅL (Vad ska du kunna göra?)
Du ska

 • kunna samtala och berätta om dina fritidsvanor
 • kunna läsa och förstå texter om olika fritidsintressen
 • kunna hitta några fakta i en TV-tablå
 • kunna använda verb med vokalväxling t.ex. du fährst; er spricht…
 • kunna uttrycka dig i förfluten tid (Perfekt) t.ex. Ich habe gespielt/trainiert…

GENOMFÖRANDE (Hur ska vi träna detta?)
Du kommer att

 • läsa texter och göra övningar i dina läroböcker
 • bygga upp ett ordförråd för att kunna samtala och berätta om din fritid
 • träna dialoger, där du pratar om olika fritidsaktiviteter
 • lyssna på hörövningar 
 • öva de grammatiska momenten på olika sätt

 

BEDÖMNING (Hur visar du att du nått målen?)
Du har nått målet för området när du visar att du kan:

 • förstå och använda de nya (Quizlet) glosorna i meningar
 • besvara innehållsfrågor på texterna i kapitlet
 • berätta om en händelse i förfluten tid (perfekt)
 • föra ett samtal (dialog) om hobbies eller TV-program
 • berätta muntligt om dina egna och en kamrats fritidsintressen

 

Veckoplanering kapitel 3

 

Som vanligt kommer det att finnas massor av övnings-material av olika slag för dig som vill ha mer omväxling eller lite extra utmaningar!

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
BÅ TY 7 Freizeit 2019
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter