Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, Historia

·

Årskurs:

5 - 6

Stormaktstiden och frihetstiden

Smedingeskolan Söder, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Visste du att Sverige har varit det tredje största landet i Europa? Visste du att Sverige på 1600-talet låg i krig med många länder? Visste du att Sverige hade en drottning som blev drottning vid sex års ålder? Stormaktstiden var en dramatisk period i Sveriges historia och som varade i drygt 100 år, från början av 1600-talet till början av 1700-talet. Namnet stormaktstiden kommer ifrån att Sverige under denna period erövrade och upprätthöll en stormaktsställning i Europa. Du kommer att få lära dig om en dramatisk tid i Sveriges historia när Sverige var som störst. Vi kommer i arbetet att få lära oss hur Sverige kunde blir stora och vad det fick för följder. I arbetet kommer Du också att få veta hur människor levde, samt några viktiga händelser och personer/kungar/drottningar.

Innehåll

Du ska få lära dig om:

  • En spännande period i Sveriges historia, då mycket förändrades som lever kvar fortfarande.
  • Intressanta personer som var viktiga under denna period som drottning Kristina och Karl XII.
  • Varför många personer flyttade till Sverige under denna period.
  • Vilka olika länder som var svenska under den här perioden.
  • Hur kvinnor, män och barn levde under denna period.
  • Viktiga krig som utspelades under denna period och konsekvenserna av dessa.
  • Sveriges gränser under den här tiden.
  • Häxprocesserna i Sverige.

Syfte och övergripande mål

Så här ska vi arbeta

Upplägg/planering av Stormaktstiden

Vårt arbete om stormaktstidens Sverige kommer främst att vara ett individuellt arbete. Vi kommer att läsa och lyssna på berättelser, se film, göra en tidslinje, arbeta med ord/begrepp, jämförelser, instuderingsfrågor samt egna reflektioner.  Arbetet kommer även innehålla ett prov och en inlämningsuppgift. 


Läs och gör arbetsuppgifter från häftet. 

Vi läser högt i ett häfte och arbetar med uppgifter som hör till. VI går också igenom uppgifterna tillsammans.

Vi ser på filmer som handlar om stormaktstiden.

 

Repetition

Vi går igenom de olika regenterna under stormaktstiden som en repetition av texthäftet och filmerna. Detta testas av med ett prov.

 

Genomgång pm frihetstiden

Viktiga personer, händelser och begrepp

 

Vi gör en tidslinje tillsammans med de viktiga händelserna under stormaktstiden och frihetstiden. 

Två och två ansvarar vi för en viktig händelse under stormaktstiden och frihetstiden.  I klassrummet har vi en tidslinje på väggen där vi sätter upp en bild och en kort, förklarande text om vår händelse. 

 

Fördjupande uppgift om frihetstiden

Uppgift där ni får visa era kunskaper om frihetstiden. 

Bedömning

Du ska kunna redogöra för någon händelse/person under stormaktstiden.

Du ska kunna beskriva likheter och skillnader hur män, kvinnor och barn levde på 1600-talet jämfört med idag.

Du ska kunna använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.

Jag bedömer även din förmåga att:

  • söka, samla och dokumentera fakta/information
  • reflektera över inhämtad faktakunskap

 

 

 


Läroplanskopplingar

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Matriser i planeringen
Matris för Stormaktstiden år 6
Uppgifter
Inlämningsuppgift om Frihetstiden och Gustavianska tiden
Inlämningsuppgift om Frihetstiden och Gustavianska tiden
Genomgång om uppgiften
Genomgång om uppgiften
Prov på Stormaktstiden onsdagen 23/1
Prov på Stormaktstiden onsdagen 23/1
Tidslinjen-blogginlägg
Uppgifter om frihetstiden och gustavianska tiden
Uppgifter om frihetstiden och gustavianska tiden
Del 3

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback