Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Diary of a Wimpy Kid

Björkhagens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Is it a book or a cartoon? Or both! This book will take you through the ordinary and extra-ordinary life of Greg Heffley in Jeff Kinney's novel Diary of a Wimpy Kid.

Mål

Du ska lära känna Greg och kunna läsa en roman på engelska. 

Arbetets innehåll

Du kommer att få läsa ett visst antal sidor hemma i veckan samt skriva en egen dagbok varje vecka på lektionstid. Du kommer att få möjlighet att diskutera och reflektera kring bokens innehåll tillsammans med andra och individuellt i din dagbok. Du kommer att få möjlighet att visa att du förstår skriven engelska genom att också göra uppgifter som har anknytning till boken. 

Arbetssätt och redovisningsform

Du ska vara aktiv i diskussioner och visa att du har läst din bok. Reflektera både kring bokens innehåll och jämföra mellan hur Greg har det och hur du själv har det både på fritiden och i skolan. Vilka likheter och skillnader finns det. 

Du kommer att få vissa individuella uppgifter och andra där ni ska arbeta tillsammans i grupp och andra där ni i gruppen ska redovisa för hela klassen.

Bedömning sker fortlöpande under lektionerna, i diskussioner samt dagboksanteckningar som skrivs varje vecka.

 

  

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Talad engelska och texter från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.

Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.

Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback