Skolbanken Logo
Skolbanken

Vattnets olika form

Berga grundsärskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Tillsammans utforskar vi ånga, is och rinnande vatten

När dessa veckor är över har vi varit med om följande:

·       Vi har upplevt alla tre formerna: Hällt vatten, känt på is och låtit det smälta i handen, ångat vatten

·         Vi har fryst ner vatten, gjort isglass. Upplevt att saker kan frysa fast i vattnet, men att det lossnar när det tinar.

·         Vi har arbetat med tecken för rinnande vatten, is, ånga.

 

Vi kommer att utforska formen av rinnande vatten, hälla vatten i rör och uppfatta hur det förflyttar sig. Vi kommer även att hälla i vatten i former för att frysa det samt utforska formen fruset vatten, is. Hur känns det? Slutligen upplever vi ånga och hur det uppstår. 

Eleverna kommer att få möjlighet att visa sina kunskaper under lektionernas gång genom praktiskt arbete och i dialog om vattnet. 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda kunskaper om natur och människa i frågor som rör miljö och hälsa,

Årstidsväxlingar i naturen och kännetecken för de olika årstiderna.

Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Vattnets olika former: fast, flytande och gas.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter