Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1

Tala, lyssna och samtala

Kristdalaskolan, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Vi ska under läsåret öva på att tala, lyssna och samtala i olika situationer.

Kursplan i ämnet

"Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära."

Underrubrik 1

Förmågor som ska utvecklas med hjälp av det centrala innehållet:

Underrubrik 2

Arbetsområdets centrala innehåll:

Arbetssätt och undervisning

  • Arbeta med olika språklekar.
  • Träna på att berätta saker man varit med om.
  • Träna på att lyssna och återberätta.
  • Träna på att ge och ta instruktion.
  • Träna på att säga vad man tycker, tänker och känner.

Undervisningen är grundad i att eleverna ska få ett etiskt perspektiv som främjar deras förmåga att göra personliga ställningstagande. (kap.1 s. 10) Eleverna ska träna sina kunskaper i att "använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt..." (kap. 2 s. 13)

Visa vad du lärt dig

SLUTUPPGIFT

Eleverna ska ta med sig en sak hemifrån som betyder mycket för dem. De ska berätta när och hur de fick den och varför den betyder så mycket för dem. 

Tidsram

Arbetet fortlöper under läsåret 18/19

Bedömning

Jag kommer att bedöma förmågan att:

  • Tala på årskursanpassad nivå
  • Lyssna på årskursanpassad nivå

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback