Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Matematik: Gamma kap. 3–4

Almåsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Pedagogisk planering för kapitel 2 och 3 i matematikboken Gamma.

Undervisningen

I undervisning kommer du att lära dig om

 • uttrycka andelar i procentform
 • samband mellan tal i procentform, bråkform och decimalform
 • ta reda på resultatet vid procentuella förändringar
 • beräkna sannolikheter och ange dem med olika uttrycksformer
 • grunder i kombinatorik
 • avläsa och rita koordinatsystem
 • om proportionella samband i vardagliga situationer
 • i vilken ordning räknesätten ska utföras
 • teckna och tolka matematiska uttryck för olika situationer, utan och med variabler
 • förenkla och beräkna värdet av uttryck med variabler
 • konstruera och beskriva mönster
 • teckna och lösa ekvationer

Begrepp

procent, bråkform, decimalform, enklaste form, förkorta, x-axel och y-axel, sannolikhet, koordinatsystem, origo, proportionalitet, graf, prioriteringsregler, variabel, algebraiskt uttryck, värdet av ett uttryck, förenkling av uttryck, mönster, ekvationer, prövning

I undervisningen kommer vi att

 • ha genomgångar och diskussioner där du har möjlighet att visa din muntliga förmåga.
 • ha lektioner där du får befästa dina kunskaper praktiskt.
 • arbeta i matematikboken Gamma utifrån olika nivåer.

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt

 • Du kommer att bedömas i det du presterar på lektionerna, både skriftligt och muntligt.
 • Du kommer också att bedömas i diagnoser, test och prov.

Följande kommer att bedömas

Se matris.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matematik: Kunskapskrav åk 4–6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter