Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Matematik: Gamma kap. 5–6

Almåsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Pedagogisk planering för kapitel 5 och 6 i matematikboken Gamma.

Undervisningen

I undervisning kommer du att lära dig

 • identifiera, namnge, konstruera och jämföra egenskaper hos geometriska objekt
 • känna igen, mäta och rita vinklar
 • om egenskaper, konstruktion och resonemang i symmetri
 • tolka och använda skala för förminskning och förstoring i vardagliga situationer
 • använda lämpliga prefix vid längdangivelser
 • metoder för att beräkna omkrets och area av vanliga polygoner
 • beräkna volymen av rätblock

Begrepp

sträcka, romb, symmetrisk figur, skala, omkrets, area, volym, kub, diagonal, parallellogram

I undervisningen kommer vi att

 • ha genomgångar och diskussioner där du har möjlighet att visa din muntliga förmåga.
 • ha lektioner där du får befästa dina kunskaper praktiskt.
 • arbeta i matematikboken Gamma utifrån olika nivåer.

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt

 • Du kommer att bedömas i det du presterar på lektionerna, både skriftligt och muntligt.
 • Du kommer också att bedömas i diagnoser, test och prov.

Följande kommer att bedömas

Se matris.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matematik: Kunskapskrav åk 4–6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback