Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 2

Rymden

Aspenskolan, Tierp · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Visst är det spännande med rymden! Var slutar rymden? Vad finns det i rymden? I det här arbetsområdet ska vi lära oss mer om detta spännande område. Vi ska utforska det på flera olika sätt.

Vad ska vi lära oss om rymden?

* Hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra.
* Få en förståelse för vad Big bang är.
* Lära oss om planeterna i vårt solsystem.
* Ta reda på varför det är mörkare och kallare på vintern än på sommaren.
* Månens olika faser.
* Stjärnhimlen och stjärnbilder

Arbetssätt - undervisningen

Vi tittar på film, läser faktatexter och tittar på bilder. Vi skriver enkla faktatexter och berättande texter.
Vi tittar på himlen, solen och månen samt målar egna bilder.

Bedöming och kunskapskrav :

Du visar vad du kan genom att delta aktivt på lektionerna och delta i olika diskussioner. Vi jobbar mot följande kunskapskrav som ska vara uppnådda i slutet av åk 3:

 


Läroplanskopplingar

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter