Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7

Lyrik

Prästängsskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Här får du kunskap om vad som kännetecknar lyrik,se exempel på olika typer av lyrik och lite tips på hur man kan ta sig an lyrik.

Detta ska du lära dig:

 • Skillnaden mellan lyrik och prosa

 • Några författare av lyrik och deras verk

 • Analysera lyrik

 • Skriva egen lyrik

 • Framföra egen lyrik

Arbetssätt:

 • Läsa och analysera lyrik

 • Skriva och framföra egen lyrik 

 • Portal läromedel i svenska 7-9

 • Länkar

 • Andra böcker och texter

 • Filmer

 • Poddar

Du blir bedömd efter din förmåga att:

 • Redogöra för vad som kännetecknar lyrik

 • Läsa och analysera lyrik

 • Skriva och framföra egen lyrik

 • Aktivt delta i samtal och diskussioner och komma med relevanta(som hör till ämnet) inlägg


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter