Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7

Antiken

Högalidsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Vi läser, redovisar och skriver om det antika Greklands myter och gudar.

Antiken

Arbetsområdet

·         Vi läser om kulturen i det antika Grekland och diskuterar den.

·         Vi läser Odysséen tillsammans och arbetar med texten.

·         Vi läser myter från det antika Grekland och visualiserar dem på valfritt sätt; t.ex. ritar en serie, gör ett drama eller annat valfritt sätt.

·         Vi lär oss om gudarna och skriver sedan en saga där vi sätter vald gud i en modern miljö. Sagan ska innehålla ett tydligt budskap.

·         Vi avslutar med att se en film tillsammans.

 

Konkreta mål:

Du ska öva din förmåga att:

 

·         läsa skönlitteratur och välja lässtrategier utifrån olika texters särdrag

·         göra sammanfattningar av olika texters innehåll med koppling till tidsaspekter och orsakssamband

·         tolka och resonera kring olika verk

·         resonera kring hur verket har påverkats av det historiska och kulturella samband det tillkommit i

·         skriva berättande texter med gestaltande beskrivningar samt dramaturgi

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback