Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

7 - 9

Klimatförändringar och namngeografi

Brunnsåkersskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

I detta arbetsområde ska vi fördjupa oss i hur vi människor har utnyttjat jordens resurser under de senaste ca 250 åren och på så sätt försatt vår planet i en miljökris med klimatförändringar och miljöförstöring som följd. Vi kommer att titta närmare på hur vi människor kan påverka den hållbara utvecklingen.

Klimatförändringar och namngeografi

 

Syfte: Få kunskap och förståelse för klimatet, dess påverkan på natur och samhälle, förändring samt hur vi människor kan påverka dess utveckling.

 

Genomförande: Du kommer att göra följande:

  • pararbete med muntlig redovisning med utgångspunkt från en film
  • träna förmågan att resonera kring kunskaper om sampelet mellan människa, samhälle och natur vad gäller klimatförändringar samt se orsaker och konsekvenser till klimatförändringar i olika delar av världen
  • enskilt fördjupningsarbete i form av uppsatsskrivning
  • diskussioner utifrån filmer och klimatfrågor
  • träna namngeografi

 

Bedömning: Du blir bedömd på följande:

  • muntligt deltagande i diskussioner
  • muntlig redovisning (pararbete)
  • namngeografi
  • skriftligt fördjupningsarbete

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Klimatförändringar och namngeografi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter