Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, Fysik

·

Årskurs:

4

Fysik och kemi år 4 vt 2019

Säteriskolan 4-6, Härryda · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Syftet med detta arbetsområde är att du ska lära dig vad fysik och kemi kan handla om.

Mål 1: material och ljud

Vilket innebär:

Att jag vet att allt omkring oss består av olika material med olika egenskaper.
Att jag kan beskriva de olika materialen.
Att jag kan sortera materialen.

Att jag har kännedom om hur naturresurser påverkas och hur vi kan bidra till att minska miljöpåverkan
Att jag vet vad ljud är.
Att jag vet hur ljud fungerar.

Vi ska använda följande innehåll för att nå detta mål:
Vi kommer att jobba teoretiskt och praktiskt.
Vi använder oss av faktatexter och utför olika experiment.
Vi jobbar både enskilt och i grupp.

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven visar förståelse för att allt omkring oss består av olika material och med olika egenskaper.
Att eleven kan beskriva och sortera olika material.
Att eleven visar förståelse för vad ljud är och hur ljud fungerar.

Mål 2: Vatten och blandningar

Vilket innebär:
Att jag vet vilken betydelse vatten har för oss och kan vattnets tre former.
Att jag vet hur vattnets kretslopp fungerar.
Att jag vet vad ett lösningsmedel är.
Att jag vet några sätt att skilja ämnen åt

Vi ska använda följande innehåll för att nå detta mål:
Vi kommer att jobba teoretiskt och praktiskt.
Vi använder oss av faktatexter och utför olika experiment.
Vi jobbar både enskilt och i grupp.

Detta kommer vi att bedöma:

Att eleven visar förståelse för varttnets betydelse.
Att eleven kan beskriva vattnets tre former och hur vattnets kretslopp fungerar.
Att eleven visar förståelse för vad ett lösningsmedel är och hur ämnen kan skiljas åt.

Mål 3: Luft, värme och kyla

Vilket innebär:
Att jag vet vad luft är.
Att jag vet vad luft har för egenskaper.
Att jag vet vilken temeraturskala vi använder i vårt land samt hur den används.
Att jag vet hur värme flyttar sig.

Vi ska använda följande innehåll för att nå detta mål:
Vi kommer att jobba teoretiskt och praktiskt.
Vi använder oss av faktatexter och utför olika experiment.
Vi jobbar både enskilt och i grupp.

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven visa förståelse för vad luft är och vad luft har för egenskaper.
Att eleven visar förståelse för hur temperatur mäts och avläses.
Att eleven kan beskriva hur värme flyttar sig

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.

Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.

Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.

Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter