Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Ny11 Matematik åk 1 vt 19

Nyhemsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Fortsatt arbete med grundläggande matematik och taluppfattning.

Utgångspunkt:

Elevernas ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Konkretiserade mål:

 • Talen 0-20. Skriva talen, samt säga dess namn.
 • Räkna till 100.
 • Räkna addition och subtraktion upp till 10.
 • Begreppen hälften och dubbelt.
 • Formerna kvadrat, cirkel, triangel, rektangel.
 • Klockan halv
 • Talens värde, ental och tiotal
 • Udda och jämna tal upp till 10.
 • Känna till längdenheter. Mäta längd i cm med hjälp av en linjal.
 • Lösa enklare matteproblem tillsammans med kamrater.

Genomförande:

Vi kommer att arbeta i helklass, mindre grupper och par.

Vi kommer att arbeta med olika material och metoder.

Vi använder matteboken som grund, men kompletterar med annat arbetsmaterial.

Vi arbetar mycket praktiskt och med olika konkreta material (t.ex. pengar, Numicon, plockmaterial)

Vi diskuterar och resonerar kring begrepp och matematik.

Vi spelar mycket spel av olika slag där matematiska begrepp tränas tillsammans med kommunikations och resonemangsförmågan.

Vi arbetar med problemlösningsförmågan genom att lösa problem med hjälp av olika strategier och tanketavlan.

Dokumentation och bedömning:

Skolverkets bedömningsstöd.

Diagnoser inom arbetsområdet.

Redovisningar av matematiska lösningar.

Kamratbedömning i samband med problemlösning.

Formulera och redovisa egna problem.

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter