Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

6

Stormaktstiden - Sverige förändras

Rengsjö skola F-6, Bollnäs · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Stormaktstiden. När Vasatiden tog slut tog Gustav Vasas barnbarn Gustav II Adolf över och började utöka Sveriges gränser. Mycket hände i Sverige, flera städer bildades och blev allt större. Vi hade många invandrade från Tyskland, Nederländerna, de Baltiska länderna mm. Många nya uppfinningar ändrade och förbättrade levnadsvillkoren för människorna. Medan kungarna och drottningarna avlöste varandra, led dock folket av de ständiga krigen.

 

Så här arbetar vi

- Faktafilm, bl.a. Sveriges Historia - Stormaktstidens uppgång och fall.

- Läsa Boken om Historia 2 med tillhörande instuderingsfrågor.

- Vi fördjupar oss i olika områden parvis och redovisar sedan för varandra. 

- Samtal och reflektion. Vi repeterar med en liten dramatisering.

- Förklara speciella begrepp med sammanfattande förklaringar.

Det här ska du utveckla:

- Förmågan att göra jämförelser mellan stormaktstiden och vår tid.

- Förmågan resonera om hur levnadsvillkoren har förändrats samt orsaker till förändringarna och konsekvenser av dem.

- Förmågan att söka information och att kritiskt granska källor.

 

För att nå dit behöver du börja med att bygga på din kunskap om fakta och begrepp som hör till stormaktstiden, se nedan.

- När var Sverige en stormakt?

- Svenska regenter och andra viktiga personer under stormaktstiden.

- Vad har stormaktstiden betytt för Sverige idag?

- Kända och viktiga händelser (Vasaskeppet, 30-åriga kriget, häxprocesserna)

- Hur Sveriges gränser förändrades.


Läroplanskopplingar

Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

Den svenska statens framväxt och organisation.

Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen
Stormaktstiden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter