Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Fysik, Bild

·

Årskurs:

2

Tema rymden

Tunaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Vad är rymden för något? Följ med på en spännande resa genom solsystemet.

Till dig som elev:

Vi ska arbeta med rymden. Vi ska försöka få svar på alla frågor som kom upp när vi började vårt arbete om rymden.

Arbetsområdet

Vi kastar oss ut i rymden och tar reda på vad vi vill veta om vårt universum och våra planeter.

Mål

När vi arbetar med rymden ska du:

 • få lära dig om solen, månen och planeterna i vårt solsystem
 • få lära dig om några kända astronomer som Nicolaus Copernicus, Galileo Galilei, Isac Newton, Tycho Brahe, Neil Armstrong och Christer Fuglesang.
 • få läsa och prata om sagor och myter om våra stjärnbilder
 • få skriva faktatexter för hand och på dator
 • få träna på att använda stor bokstav, punkt och frågetecken
 • få träna på att stava några vanliga ord.
 • få måla och bygga med hjälp av olika material och tekniker
 • få lära dig några sånger om rymden
 •  

Arbetssätt

Du ska få

 • arbeta enskilt och i grupp
 • titta på filmer om rymden
 • läsa faktaböcker
 • skriva faktatexter
 • skriva fantasiberättelser
 • måla, bygga och skapa i olika material
 • sjunga sånger

 

 

Redovisningsform

Du ska få redovisa delar av ditt arbete i en liten eller i  en stor grupp.

 

Bedömning

Vi tittar på din förmåga

 • att skriva läsligt för hand
 • att stava
 • att skriva enkla texter
 • att använda stor bokstav och punkt
 • att använda ord och begrepp som hör till arbetsområdet
 • att kunna skapa något av olika material
 • att sjunga sånger i grupp
 • att beskriva hur jorden, månen och solen rör sig i förhållande till varandra

 

 

 

Reflektion

Fundera på

 • Är du nöjd med dina texter och arbeten?
 • Har du förstått det du har skrivit och läst?
 • Kan du beskriva hur jorden, månen och solen rör sig i förhållande till varandra?
 • Hur du tycker det har varit att prata och läsa inför dina klasskamrater?
 • Hur du tycker det har varit att redovisa?

Till dig som lärare:

Texten i avsnittet LÄRARE är riktad till pedagoger och ska därför innehålla uttryck och termer direkt kopplade till LGR 11

Övergripande mål och riktlinjer

Syfte

Citat från kursplanerna Lgr-11. Här kan du som lärare hämta begreppen från kursplanerna i olika ämnen under rubriken SYFTE..

Centralt innehåll

Kunskapskrav


Läroplanskopplingar

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback