Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7

Novell åk9

Fäladsgården, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Novell kallas en berättelse som är kortare än en roman. Handlingen i en novell är också vanligen mer begränsad i tiden. Noveller kan tryckas i tidningar och tidskrifter, men ofta samlar en författare ett antal noveller till en bok, en novellsamling.

Mål för elev

Målet med arbetsområdet är att du ska utveckla din förmåga att: 

  • läsa och analysera moderna och klassiska noveller
  • känna igen vad som är typiskt för genren novell
  • skriva en novell där du använder dig av novellens typiska berättartekniska grepp
  • bearbeta dina egna texter

Innehåll

Arbetsområdet behandlar genren novell. Du kommer att läsa och diskutera noveller och skriva en egen novell.

Genomförande

Under arbetsområdet kommer du att möta moderna och klassiska noveller. Vi kommer att gå igenom vad som är typiskt för novellgenren, hur man skriver en egen novell samt läsa, analysera och diskutera noveller och deras författare. 

Under arbetsområdet kommer du också lära dig mer om hur man kan använda parallellhandlingar, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar och dialog för att bli bättre på att analysera och skriva noveller.

Som avslutning kommer du att skriva en egen novell.

Redovisning

Du visar dina kunskaper genom att delta i de diskussioner och övningar vi gör i klassrummet, genom att analysera en novell och genom att skriva en novell. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Matriser i planeringen
Kopia av Novell
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback