Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

1 - 3

Stenåldern

Sunnansjö skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

När var forntiden? Hur levde människorna efter isen försvann? Vad betydde elden för stenålderns människor?

Syfte och förmågor

Undervisningen ska stimulera vår nyfikenhet på vår historia. Vi ska lära oss om människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
Vi ska kunna läsa av en tidslinje och koppla ihop den med begrepp såsom dåtid, nutid och framtid.

Du kommer få möjlighet att utveckla din kommunikativa förmåga, analysförmåga, begreppsförmåga samt förmåga att hantera information.

 

Centralt innehåll

 

 

Konkretisering av mål

 • Du kan beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 • Du skapar en tidslinje som visar några viktiga händelser
 • Du deltar i praktiskt skapande

 

Hur du får visa vad du kan:

 • Du kan beskriva hur det var att leva på stenåldern med egna ord och bilder.
 • Du kan läsa och förstå olika texter som handlar om stenåldern.
 • Du kan placera ut olika tidsåldrar på en tidslinje.

Arbetssätt

 

 • Läsa olika faktatexter om stenåldern och svara på frågor.
 • Se på film.
 • Skapa en tidslinje
 • Dokumentera det du lärt dig med hjälp av text och bild.
 • Praktiskt skapande

Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

söka information från olika källor och värdera dessa.

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter