Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

Engelska VT år 6

Hannaskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Under vårterminen kommer fokus att ligga på det skriftliga och läsförståelse. Vi tittar och lyssnar på engelsktalande media, läser, skriver och gör olika övningar tillsammans. Vi lägger även tid på att arbeta med grammatik.

Konkretiserade mål

Du ska kunna...

  • förstå enkel, vardaglig engelska i enkla texter 
  • tala engelska enkelt och begripligt 
  • skriva texter på engelska, enkelt och begripligt                                                                                                                                   

 

Arbetssätt

Denna termin lägger vi mycket tid på att skriva på engelska och vi tränar på att skriva längre texter, både enskilt och tillsammans. Vi lär oss ord, fraser och meningar bl.a. genom olika övningar, spel och lekar. Vi tränar på att använda ordlistan, vi har också extra fokus på grammatik. Vi arbetar både i helklass, halvklass, mindre grupper/par och enskilt.

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper på lektioner, i läxförhör samt prov genom att:

  • återberätta något du läst eller hört
  • förstå det väsentliga i enkla texter
  • skriftligt kommunicera på engelska
  • skriva texter på engelska och kunna förbättra dessa
  • formulera ord, fraser och meningar
  • stavning av vanliga ord
  • enkel grammatik ex. vanliga oregelbundna verb

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Läxa: Engelska, fredag vecka 13
Läxa klass 6: Engelska-Glosor och verb Fredag Vecka 19
Läxa klass 6: Engelska-Glosor och verb Fredag Vecka 21 Torsdag
Stavning, översättning och oregelbundna verb
Läxa: Engelska ord och verb
Läxa vecka 3: Stavning och grammatik