Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

1

Engelska åk 1vt-19

Frennarps byskola, Halmstad · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Vad heter olika frukter och djur på engelska? Hur berättar man vad man tycker om att göra?

Genomförande:

 • Vi övar på att lyssna på och säga engelska ord, fraser och meningar som har anknytning till din vardag.
 • Prata engelska med klasskompisar, dialoger, gruppövningar
 • Spela spel
 • Lyssna på engelskt tal med hjälp av hörförståelseövningar, film, musik och din lärare.
 • Sjunga sånger och säga enkla ramsor.
 • Läsa och förstå enkla ord.
 • Skriva enkla ord.

Bedömning

Läs kopplingarna till läroplanen.

Du bedöms flera gånger under terminen. Du får alltid veta om vi övar eller om du bedöms.

Du visar dina förmågor muntligt och skriftligt. Detta kan ske i helklass, i grupper eller enskilt för mig.

Du gör regelbundet utvärderingar.

För att visa att du når målen ska du:

 • Lyssna på instruktioner på engelska och utföra uppgifterna.
 • Nämna några ord och fraser på engelska bland annat inom områdena frukt, djur och verb.
 • Presentera dig själv på engelska. Exempel: My name is... I am seven years old.
 • Berätta om ett djur på engelska.

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Enkla presentationer.

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback