Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

NO åk 1 vt-19

Frennarps byskola, Halmstad · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Varför ser månen olika ut vid olika tillfällen? Hur kommer det sig att vi har årstider? Vad är programmering för något? Hur gör man en naturvetenskaplig undersökning? Vad kan jag göra för att vara rädd om miljön?

Genomförande:

Du kommer få:

 • programmera på många olika sätt.
 • läsa enkla faktatexter och se på faktafilmer.
 • träna på att använda naturvetenskapliga ord och begrepp i rätt sammanhang.
 • träna på att göra förutsägelser (hypoteser), genomföra enkla naturvetenskapliga undersökningar och förklara resultatet.
 • ta del av genomgångar.
 • skriva egna faktatexter och göra beskrivande bilder till.
 • aktivt delta på lektionerna.
 • dramatisera månen, solen och jordens rörelser.

Bedömning:

Läs kopplingarna till läroplanen.

Du bedöms flera gånger under terminen. Du får alltid veta om vi övar eller om du bedöms.

Du visar dina förmågor muntligt och skriftligt. Detta kan ske i helklass, i grupper eller enskilt för mig.

Du gör regelbundet utvärderingar.

 För att visa att du når målen ska du:

 • Aktivt delta i diskussioner.
 • Förklara hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra.
 • Förklara varför vi har årstider och dag och natt med hjälp av till exempel bildstöd.
 • Göra förutsägelser (hypoteser) som är rimliga.
 • Pröva att analysera resultaten av experimenten.
 • Programmera en robot en viss sträcka.
 • Ställa relevanta frågor.

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback