Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7 - 9

Introduktion i kemi - VT19 åk7

Åsaskolan 6-9, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Kemi är läran om olika ämnen och deras egenskaper.

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att du ska utveckla din förmåga att:

- använda dina kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning
- genomföra systematiska undersökningar
- använda kemins begrepp, modeller och teorier

Centralt innehåll

Se utdrag ur Lgr11 nedan.

Metod/undervisning

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar där vi även samtalar, reflekterar, tittar på film och ställer nya frågor utifrån det vi lär oss.
Vi kommer att arbeta både enskilt och i grupp och redovisa lärandet på ett varierat sätt. Arbetet kommer att ske både praktiskt och teoretiskt.

Vi kommer att arbeta i OneNote, så därför är det viktigt att du har med dig både ditt skrivhäfte och din iPad till lektionerna.

Arbetsområdet påbörjas under vecka 3 och sträcker sig sedan över ungefär fem veckor.

Bedömning

Bedömningen kommer att ske utifrån kunskapskraven i Lgr11. Se bedömningsmatris nedan.

Bedömningen sker löpande under lektionerna när du samtalar, resonerar samt både svarar på och ställer frågor. Därför är det viktigt att du är aktiv och delaktig under varje lektion. Vid praktiskt arbete kommer både utförandet av undersökningarna och dokumentationen av dessa att bedömas. Som ett komplement till detta kommer du även att kunna visa dina kunskaper vid inlämningar och förhör.

Begrepp

Vi kommer bland annat att arbeta med följande begrepp:

Ämnens egenskaper
Aggregationsformer: fast, flytande gas

Mättad- och omättad lösning
lösningsmedel
slamning
emulsion
legering

sedimentering
filtrering
destillering
indunstning

grundämne
kemisk förening

kemisk reaktion
reaktionsformel

fysikalisk förändring

jon
molekylförening
jonförening


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.

Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.

Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.

Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Introduktion i kemi - åk 7, vt 19
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback