Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

8 - 9

SV/SVA Grammatik/ordklasser

Färsingaskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Genomgång av ordklasser sker på lektionerna. Träning av ordklasser, enskilt och i grupp, på lektionerna.

Namn på arbetsområdet

Grammatik

Mål för elev

 • Du kan förstå hur språket är uppbyggt, till exempel att vi sorterar orden i språket i olika ordklasser.

 • Du kan förstå din svensklärares kommentarer i marginalen på dina texter, och inte bara det – du kan faktiskt göra något åt dem.

 • Du kan prata om språket, både i dina egna texter och i andras, på ett specifikt sätt. Kanske säger du så här till en kompis: ”Jag ser här att du hoppar mellan tempusformerna i din berättelse. Det gör mig lite förvirrad.”

 • Du kan förbättra ditt språk, till exempel bygga ut dina meningar med flera satser och binda ihop dem med en ordklass som heter konjunktioner. Då kan du få det som kallas för ”flyt i språket”.

 • Du kan jämföra och se likheter och skillnader när du lär dig ett nytt språk. Grammatikspråket är internationellt, vilket är fiffigt.

Genomförande

Genomgång av ordklasser sker på lektionerna. Träning av ordklasser, enskilt och i grupp, på lektionerna.

Avslutas med prov. 

Bedömning: Prov

Mitt mål och mina förväntningar på er:

 

 1. Ni ska kunna ge ex. på konkret och abstrakt substantiv,

singular och plural,

bestämd och obestämd form.

 

 1. Ni ska förstå felet i att hoppa mellan tempus när ni använder verb.

 2. Veta vad adverb är och skriva flera meningar där ni inleder med ett adverb.

 3. Ni få rätt på pronomen så att ni inte skriver “dem” när det ska vara “de” eller “Jakob tog hans cykel” När det ska vara “Jakob tog sin cykel”.

 4. Förstå hur man använder konjunktioner på ett snyggt sätt.

 5. Förstå vad subjekt, predikat och objekt är i satslösning.

 6. Ni ska känna till att det finns tio ordklasser och kunna rabbla upp åtminstone åtta av dem.

 7. Ge exempel på ett ord ur varje ordklass.

Kursplansmål

Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Grammatik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback