Skolbanken Logo
Skolbanken

Vinter och snö

Fiskens förskola, Bollnäs · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Det är vinter och vi har snö på vår gård. Det finns mycket vi kan leka och upptäcka tillsammans med hjälp av snön.

Nuläge

Det är vinter och snö på vår gård. Barnen leker med snön och undersöker den på olika sätt. 

Mål

Vi vill ge barnen utmaningen att tänka vidare och lära sig mer om snön och dess möjligheter och egenskaper.

Genomförande, Hur gör vi?

Visa barnen hur man kan leka i och med snön, tex snögubbar, kojor, kakor, snöänglar, spår med mera.

Exprimentera med snö och is tex. spruta vatten på den, ta in snö, måla på den, låta snön smälta, frysa den igen.

Vi kommer planera för aktiviteter som knyter an till SNÖ. Men också försöka fånga de spontana funderingarna eller experiment som barnen kommer med.

Vi använder oss av sånger, ramsor och böcker i temat vinter och snö.

Vi reflekterar under arbetets gång hur vi kan gå vidare med fler utmaningar.

Vi dokumenterar med foton och i vårt reflektionsverktyg på unikum.

Alla barn kommer få möjlighet att vara med utifrån sina förutsättningar och intresse.UPPFÖLJNING

Vi ska tillsammans med barnen reflektera över arbetet och prata om det vi har gjort, var och en efter egen förmåga. Vi använder oss av reflektion och analys-verktyget i Unikum.

 


Läroplanskopplingar

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter