Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7

Läsprojekt Simon och Sophie

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 18 januari 2019

Du kommer under det här läsprojektet få läsa ungdomsromanen "Simon och Sophie" av Emma Granholm.

Syfte:

 • få läsa skönlitteratur
 • använda olika lässtrategier
 • läsa, analysera och tolka innehållet i boken
 • reflektera och samtala
 • få träna på att vara samtalsledare i läsgruppen

Undervisning:

 • Högläsning
 • Enskild läsning
 • Genomgångar
 • Läslogg: Du får frågor att reflektera över. Du skriver i din läslogg varje vecka. 
 • Boksamtal: Du får samtala i läsgruppen varje vecka utifrån reflektionerna du har gjort i din läslogg.
 • Diskussioner i helklass

Arbetsgång:

Vi börjar läsa boken tillsammans under vecka 2, därefter följer vi följande planering:

Vecka: 3 läst till och med s. 54

            4 läst till och med s. 88

            5 läst till och med s. 127

            6 lästa till och med s. 160

            8 läst till och med s. 193

            9 boken utläst, avslutande skrivuppgift

 

Bedömning:

En avslutande skrivuppgift när boken är utläst och vid ett av boksamtalen som läsggruppen spelar in.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Matriser i planeringen
Matris svenska åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback