Skolbanken Logo
Skolbanken

Ugglans planering ht18-vt 19

Förskolan Vipan, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Ugglans mål för att utmana våra nyfikna barn och hur vi pedagoger kan var goda medforskare.

Vi har valt att arbeta mot dessa tre mål:

1) Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.

2) Utvecklar sin förmåga att urskilja ,uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

3) Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och förstå andras perspektiv.

Vi jobbar aktivt mot våra utvalda mål genom att vara närvarande pedagoger och utmana barnen i sin ålder och mognad. Detta sker under hela dagen på förskolan. Både i planerade aktiviteter, lärande lek och rutinsituationer. Det kan vara vid påklädning, vid våra måltider m,m. Barnen uppmuntras att prova själva och hjälper även varandra. I samlingen har vi våra närvarokort. Barnen får hålla i samlingen och hjälpa till för att se vilka barn som är närvarande för dagen. Vi pedagoger benämner vårt material med färg, form och antal. Detta för att ge barnen de rätta orden och begreppen. 

 


Läroplanskopplingar

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter