Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Kraft och rörelse

Länna skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Vi kommer att arbeta med kraft och rörelse. Krafter finns överallt och behövs för att något ska få fart, ändra riktning eller kunna stanna. Vi kan inte se en kraft men vi kan se resultatet av den. Rörelse betyder att något flyttar på sig på något sätt. Det kan vara att någon cyklar, flyger eller att jorden kretsar kring solen.

När du arbetat med detta område ska du kunna: 

 • förklara vad som menas med en kraft
 • förklara hur krafter kan få saker att röra sig
 • ge expempel på balans, jämvikt och tyngdpunkt
 • förklara och använda följande begrepp: kraft, motkraft, dragkraft, tyngd, tyngdkraft, dragningskraft, gravitation, friktion, tryckkraft, tyngdpunkt, tryck, kraftpil, jämvikt, balans
 • genomföra och dokumentera undersökningar 
 • jämföra dina resultat i undersökningarmed andras resultat

Arbetssätt:

 • Ha genomgångar
 • Titta på filmer 
 • Arbeta med fysikboken
 • Genomföra laborationer kring kraft och rörelser
 • Träna på att dokumentera och jämföra era resultat

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Förklara temats begrepp och använda dig av fysikaliska samband 
 • Genomföra enkla undersökningar
 • Dokumentera dina undersökningar och jämföra dina resultat med en klasskompis

Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Rörelse och kraft
Uppgifter
NO 2/4
Kraft och rörelse 24/3
NO 31/3

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback