Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Eldorado 5A kap 1 - Numeriska och algebraiska uttryck, ekvationer, mönster.

Olovslundsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Vad är ett numeriskt uttryck? Vad är ett algebraiskt uttryck? Kan man räkna med bokstäver? Är det som att räkna med ekvationer? Vad innebär prioriteringsregler och vad spelar de för roll? Vad menas med att upptäcka mönster i tal och figurer? Detta kommer vi att arbeta med i första kapitlet av Eldorado 5A.

 

Algebra och mönster

Nu har det blivit dags att lära sig något om att räkna med bokstäver samt att upptäcka mönster 
Under några veckor kommer vi att utgå från Eldorado 5A och arbeta med kapitel 1. 

Mål för dig som elev

När vi är klara med området ska du:

- veta vad ett numeriskt uttryck är och kunna ge exempel på det

- förstå prioriteringsreglerna och kunna välja rätt räknesätt i uträkningar som kräver det. 

- veta att värdet ska vara lika stort på båda sidor om likhetstecknet

- veta vad ett algebraiskt uttryck är och kunna ge exempel på det.

- veta att bokstäver i matematiska sammanhang står för okända tal  

- kunna förenkla algebraisk uttryck

- kunna teckna ekvationer som en likhet 

- kunna lösa enkla ekvationer 

- kunna upptäcka mönster i talföljder och figurer samt beskriva dem 

- kunna förstå och använda dig av begreppen i arbetsområdet 

 

Arbetssätt och innehåll

De flesta lektioner inleds med genomgång/praktisk övning. 

Vi arbetar med matematikboken Eldorado 5A och arbetar både teoretiskt i boken, digitalt och praktiskt..

Vi kommer att arbeta med centrala begrepp inom arbetsområdet. 

Vi kommer att spela spel, titta på filmer och lösa uppgifter både enskilt och gemensamt. 

Bedömning 

Bedömningen sker utifrån det du visar skriftligt och/eller muntligt i de olika förmågorna;

- Problemlösningsförmågan - kan lösa enkla problem i arbetsområdet

- Resonemangsförmåga - kan föra och följa matematiska resonemang i arbetsområdet

- Begreppsförmåga - kan förstå och använda matematiska begrepp i arbetsområdet

- Kommunikationsförmåga -  redogör för beräkningar och slutsatser med ett matematiskt språk i arbetsområdet

- Metodförmåga - väljer och använder lämpliga metoder för att göra beräkningar i arbetsområdet


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen
Numeriska och algebraiska uttryck - Likheter och ekvationer - Mönster
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback