Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Teknik, Svenska

·

Årskurs:

2

Tema Rymden

Noltorpsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

I temaområdet rymden kommer du få lära dig om jordens, solens och månens rörelser, månens faser och några olika stjärnbilder. Vi kommer också att prata om vårt solsystem och lära oss lite om de andra planeterna.

Ämne: No, Svenska, Teknik och Bild.

 

Arbetsområde: Rymden

I temaområdet rymden kommer du att få lära dig om jordens, solens och månens rörelser, månens faser och några olika stjärnbilder.

Vi kommer också att prata om vårt solsystem med planeter och om vår närmaste stjärna solen. Vi kommer att prata om våra olika årstider. 

Konkreta mål:

 • Du ska kunna beskriva och förklara hur jorden, solen och  månen rör sig i förhållande till varandra.
 • Du ska kunna beskriva månens olika faser.
 • Du ska veta att stjärnhimlen ser olika ut vid olika tider på året.
 • Du ska veta något om hur människorna och vetenskapsmännen tänkte kring jorden, solen, månen och stjärnorna förr i tiden.

Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • beskriva och förklara hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra.
 • beskriva månens olika faser och genom att rita och berätta.
 • förklara att stjärnhimlen ser ut vid olika tider på året.
 • Du ska veta något om hur människorna och vetenskapsmännen tänkte kring jorden, solen, månen och stjärnorna förr i tiden.

Undervisning:

 • Vi läser och gör undersökningar kring jordens, solens och månens rörelse.
 • Vi tittar på månens faser på olika bilder och filmer.
 • Vi studerar stjärnhimlen och olika stjärnbilder på bild.
 • Vi läser och diskuterar kring hur man trodde och tänkte förr i tiden.
 • Vi kommer också se olika filmer som handlar om universum.
 • Du kommer att träna dig i att ställa hypoteser och diskutera tillsammans med andra.
 • Du dokumenterar fakta som vi arbetat med i olika uttrycksformer som bild, text och enkla konstruktioner.
 • Du kommer att få träna dig på att skriva faktatexter. 

Läroplanskopplingar

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback