Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Läsning av boken Comedy Queen skriven av Jenny Jägerfeld

Högåsskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Att läsa och diskutera är viktigt att kunna i livet. Vi ska läsa en bok som handlar om Sasha och hennes liv efter hennes mammas död. Hon drömmer om att bli komiker. Hur ska det gå? Vi läser boken högt och diskuterar sedan innehållet. Ibland skriver vi ned egna reflektioner.

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

 

Tid

Ni kommer att jobba med detta arbetsområde under hela terminen.

 

Arbetsmetoder                                          

Högläsning i klassrummet av både lärare och elever.

Diskussion i grupper.

 

Bedömning sker löpande under arbetets gång i form av boksamtal, muntliga diskussioner, olika typer av skrivande samt avslutande skriftlig inlämning.

 

 

OBS! Ändringar kan ske under terminens gång.

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Matriser i planeringen
Läsning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter