Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Geometri - Åk 7

Almunge skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 15 januari 2019

Geometri Vinklar, geometriska figurer och omkrets

 

Du kommer att bedömas utifrån hur väl du:

 • Kan lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder anpassade till problemets karaktär.
 • Kan beskriva tillvägagångssätt och föra underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
 • Har kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i sammanhang på ett fungerande sätt.
 • Kan välja och använda matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • Använda och beskriva begreppen som tillhör området. s.70 i boken
 • Använda gradskiva
 • Namnge olika typer av månghörningar.
 • Göra beräkningar med triangelns vinkelsumma.
 • Beräkna omkrets på månghörningar och cirklar.
 • Rita och beräkna volymen och begränsningsytan av ett rätblock.
 • Räkna med skala

Dessutom får du möjlighet att lära dig mer om:

 • hur du kan konstruera trianglar där tre förutsättningar är givna.

Läroplanskopplingar

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Matriser i planeringen
Kunskapskraven Lgr 11 Åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback